Tasfiye Halinde Birlik Birikim Gayr. Org. İletişim Oto. Paz. San. ve Tic. A.Ş.

DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

01.07.2021 itibarıyla tasfiye çalışmalarına başlanan Tasfiye Halinde Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 08.05.2023 tarih ve 10826 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanı ile birlikte alacak kayıt-kabul işlemlerine başlanmıştır.

Bu kapsamda alacak kayıt başvurularına istinaden 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Tasarruf finansman şirketinin faaliyet izninin kaldırılması ve tasfiyesi 50/A maddesi ve geçici 9.  madde hükümleri uyarınca oluşturulan sıra cetveli 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince düzenlenmiştir. Alacak kaydında bulunan hak sahipleri aşağıda yer alan “Sıra Cetveli” bağlantı linkinden ilgili listeye ulaşabilirler. 

Hak sahipleri danışmak istedikleri hususlar için Tasfiye Halinde Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 444 00 14 no.lu çağrı merkezine ulaşabilirler.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

TASFİYE HALİNDE BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV PAZARLAMA SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TASFİYE KOMİSYONU

 

-Sıra Cetveli       

01.07.2021 Tarihinden Sonra Sehven Ödenen Taksitlerin İadesi Hakkında

Bilindiği üzere 02.07.2021 tarihli ve  31529 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan BDDK’nın 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararı ile Tasfiye Halinde Birlik Birikim Gayr. Org. İletişim Oto. Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin tasfiyesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 01.07.2021 tarihi itibariyle tasarruf müşterilerinin (teslimat /ödeme almamış) ödemeleri durdurulmuştur. Şirketten teslimat / ödeme almış olan borçlu müşterilerin geri ödemeleri ise devam etmektedir.

01.07.2021 tarihinden sonra sehven taksit ödemelerini yapan tasarruf müşterilerinin ödedikleri tutarların iade edilebilmesi için ilgili kişilerin Tasfiye Halinde Birlik Birikim Gayr. Org. İletişim Oto. Paz. San. ve Tic. A.Ş. ’ye hitaben yazdıkları dilekçeye dekont suretlerini ekleyerek şirket merkezinin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu başvurular incelenerek müracaatların doğruluğu tespit edildikten sonra sehven yatırılan tutarlar, dilekçede belirtilen Hesap/ IBAN Numarasına iade edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Adres:

Tasfiye Halinde Birlik Birikim Gayr. Org. İletişim Oto. Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No:24
Üsküdar / İSTANBUL


BİLGİLENDİRME


Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 02.07.2021 tarih ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun (6361 sayılı Kanun) Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Birlik Birikim Şirketinin (Şirket) tasfiyesine karar verilmiştir.

Bu karar akabinde 6361 Sayılı Kanun’un 50/A maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla Şirket nezdinde tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Tasfiye Komisyonu oluşturulmuştur.

Tasfiye Komisyonu tarafından, başta tasarruf sahipleri olmak üzere hak sahibi tüm tarafların haklarının korunması ve teslim edilebilmesi amacıyla öncelikle mali disiplin oluşturularak gider kalemlerinde azaltma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda;

- Şirketin envanter sayımları ve mutabakat süreci devam etmektedir.
- Mali veriler ve kayıtlar üzerinde bağımsız denetim incelemeleri devam etmektedir.
- Şirket’in temel maliyet kalemlerinden biri olan şubelerin tamamının değerleme çalışmaları yapılmış, bazı şubelerin menkulleri (ofis malzemeleri) envanter değerlemesi üzerinden satılmıştır.
- Diğer şubelerin menkulleri bilahare satılmak üzere şube binaları tahliye edilerek şubelerin kira, fatura vb. giderleri sonlandırılmıştır.
- Şirket envanterinde yer alan taşıtların ekspertizi yaptırılarak, ihale yoluyla satışı için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
- 02.07.2021 tarihinden önce Şirket’ten finansman / teslimat almış ve taksit ödemesi bulunan müşterilerden tahsilat işlemleri devam etmektedir. Taksit ödemesini aksatan müşteriler hakkında gerekli hukuki aksiyonlar alınmaktadır.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Tasfiye Komisyonu


- Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişilerin daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacakları,

- Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece şirketin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödemelerinin gerektiği, aksi takdirde yasal takibe maruz kalabilecekleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tasfiye Halinde Birlik Birikim Gayr. Org. İletişim Oto.  Paz. San. ve Tic. A.Ş.  TASFİYE KOMİSYONU

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE BİRLİK BİRİKİM  GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye ait banka hesap bilgileri için tıklayınız.

Çağrı Merkezi : 444 00 14     /   

SIKÇA SORULAN SORULAR